Je treft hier informatie

over de jongerendiensten die gehouden worden in

de Cunerakerk in Rhenen.


Al ruim 25 jaar

10x per jaar

Speciaal voor jongeren

Maar voor alle leeftijden

Goede sprekers

Goede bands


Streaming via

kerkdienstgemist.nl 

Adres Cunerakerk

 

Links:

PKNRHENEN.NL

Eerst volgende dienst :

12 februari 2023

om 19:00

Muzikale begeleiding: 
KINGDOM

Spreker: Bram Rebergen

Locatie:

Cunerakerk